favicon-ehf

Eno glavnih imen s področja turizma pri nas, ki deluje kot direktorica Slovenske turistične organizacije.

Zakaj ste se odločili sprejeti vlogo ambasadorke Women’s EHF EURO 2022?
Že več kot dvajset let sem vpeta v promocijo slovenskega turizma in Slovenije nasploh, zato se zavedam izjemnega potenciala in moči športa, športnic in športnikov pri prepoznavnosti slovenskega turizma, pri krepitvi ugleda Slovenije. Predvsem pa se zavedam izjemnega pomena vpliva športnic in športnikov na vrednote in vedenje ljudi. Ženski šport se šele v zadnjem obdobju bolj intenzivno uveljavlja, z njim pa nastaja priložnost za krepitev vloge žensk v športu in v družbi nasploh. Zato pozdravljam Women’s EHF Euro 2022, ki bo povezal šport s trajnostjo in z opolnomočenjem žensk.

Čemu se je vredno boriti za večjo vlogo žensk v družbi?
Ženske predstavljajo več kot polovico svetovne populacije in s svojim načinom razmišljanja, čustvovanja, delovanja, ustvarjanja in s posebno empatijo doprinesejo k uravnoteženosti razvoja človeštva. Kot je napisano na EXPO Women’s pavillion na EXPO v Dubaju – »When women thrive – Humanity thrives.«

Kako pomemben je v vašem vsakdanu pojem trajnostnega razvoja?
Trajnost je že vrsto let način mojega življenja, razmišljanja, delovanja, tako doma kot na Slovenski turistični organizaciji (STO). Tu smo v zadnjem desetletju Slovenijo postavili na zemljevid sveta kot trajnostno usmerjeno destinacijo. Zaradi konkretne politike zelenega razvoja je Slovenija že leta 2016 prejela naziv prva zelena destinacija sveta. Na tem mestu naj izpostavim odlično sodelovanje s slovenskimi športniki in športnicami, s katerimi delimo vrednote, kot so varovanje okolja in ljubezen do aktivnega načina življenja ter Slovenijo predstavljamo kot zeleno, aktivno in zdravo destinacijo. Pozdravljam uvajanje trajnostnih standardov tudi pri organizaciji športnih dogodkov, s katerimi vplivamo na skrb za okolje, vključenost in zadovoljstvo lokalnega prebivalstva ter večjo kakovost življenja.

Kaj so po vašem mnenju glavne vzporednice med športom in poslom?
Pri obeh je treba priti do cilja, pri tem pa je pomembna pot. Pot, ki je etična, poštena, inovativna, vztrajna, predana, ekipna, sposobna prenašati tudi poraze in iz njih ustvarjati nove priložnosti in izzive. Niti v športu niti v poslu niso uspehi sami po sebi umevni. Za rezultat je treba garati, pri tem pa se zavedajmo, da je rezultat le del uspeha. Uspeh je pojem, ki doživlja svojo transformacijo. Predvsem pa moramo vedeti, da je za uspeh pomembni vsi vpleteni.

Kakšen je vaš odnos do športa in še posebej do rokometa?
Z intenzivnim sodelovanjem STO pri športnih dogodkih in s športniki v zadnjem obdobju lahko rečem, da sem šport bolje spoznala, da ga bolje razumem in cenim. Vplival je tudi na moje osebno življenje, postala sem bolj aktivna in dovzetna za zdrav način življenja.

Katero od preostalih ambasadork najbolje poznate in katero cenite?
Vse ambasadorke poznam in cenim, vsaka je odlična na svojem področju, zato mi je v posebno veselje in čast sodelovati v tem projektu.

Katero mesto bo na evropskem mestu osvojila Slovenija?
Navijam za zmage.

Scroll to Top