favicon-ehf

Dolgoletna sodelavka skupine Siemens, od leta 2007 direktorica podjetja, hkrati pa tudi vodja uprave pri naših južnih sosedih in v Srbiji.

Zakaj ste se odločili sprejeti vlogo ambasadorke Women’s EHF EURO 2022?
Zaradi podpore športu, še posebej ženskemu. In ker menim, da projekt ambasadork presega običajne sponzorke vloge in nagovarja družbeno odgovorne vsebine.

Čemu se je vredno boriti za večjo vlogo žensk v družbi?
Ker je uravnoteženost vlog v družbi predpogoj za njen trajnostni razvoj.

Kako pomemben je v vašem vsakdanu pojem trajnostnega razvoja?
V podjetju Siemens, v katerem delam že skoraj 20 let, je okvir trajnosti izhodišče delovanja na ključnih področjih. Siemens je bil prvo veliko industrijsko podjetje, ki se je zavezalo, da bo postalo ogljično nevtralno do leta 2030, ob tem pa na poti čiste energetske tranzicije podpira tudi svoje kupce.
Po drugi strani sem kot predsednica Združenja Manager že pred več kot dvema letoma v svojem programu definirala princip trajnostnega vodenja kot osnovno vodilo za slovenske managerje.

Kaj so po vašem mnenju glavne vzporednice med športom in poslom?

Vizija, jasni cilji, sodelovanje, odličnost, timsko delo in strast ter angažiranost so temelj za uspeh tako v poslu kot športu.

Kakšen je vaš odnos do športa in še posebej do rokometa?

V mlajših letih sem trenirala umetnostno drsanje, danes pa mi šport predstavlja osnovo za zdravo življenje.
Kot rojeni Celjanki mi rokomet, seveda, pomeni veliko. Mnogo mojih prijateljev je bilo povezanih s tem športom, povezan pa je tudi z mojimi najlepšimi leti v tem mestu.

Katero od preostalih ambasadork najbolje poznate in katero cenite?

Dobro poznam večino ostalih ambasadork. Izbor je odličen. Vesela sem, da sem v tako dobri družbi.

Katero mesto bo na evropskem prvenstvu mestu osvojila Slovenija?

Merimo kar najviše.

Scroll to Top