favicon-ehf

Generalna direktorica direktorata za šport na Ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport, poleg tega pa tudi članica komisije za ženski šport, komisije za enakost spolov na Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez.

Zakaj ste se odločili sprejeti vlogo ambasadorke Women’s EHF EURO 2022?
Predvsem zaradi želje soustvariti imeniten športni dogodek za športnice, ki bo imel vpliv tudi na družbeno percepcijo ženskega športa pri nas. V Sloveniji so bili organizirani veliki mednarodni dogodki v ekipnih športih pretežno le za moške (odbojka, košarka, rokomet, nogomet). Women’s EHF Euro 2022 se mi zdi odlična priložnost, da se sliši glas žensk. Pa ne samo ambasadork, temveč tudi športnic.

Čemu se je vredno boriti za večjo vlogo žensk v družbi?
Pri odgovoru bom opisala le en segment družbe, to je šport. Ukvarjanje žensk s športom se je od poznih sedemdesetih let prejšnjega stoletja močno povečalo. To je rezultat novih priložnosti, gibanja žensk, pa tudi povečane promocije športnic. Kljub tem trendom, enakost spolov še zdaleč ni dosežena. Pravzaprav obstajajo razlogi za previdnost, ko pričakujemo več sprememb v prihodnje. Ti razlogi vključujejo privatizacijo športa, trivializacijo ženskega športa in obstoj homofobije. Res je, da se danes več žensk kot kadarkoli doslej ukvarja s športom in dela v športnih organizacijah, vendar neenakosti med spoloma še vedno obstajajo, na kar kaže manj delovnih mest za ženske v trenerstvu in vodilnih položajih v športu …

Kako pomemben je v vašem vsakdanu pojem trajnostnega razvoja?
Vidim ga predvsem v luči napredka, ki ne pomeni enkratnega dejanja, temveč dejanj, ki bodo spremenila naša življenja na boljše in postala del našega vsakdana v prihodnje.

Kaj so po vašem mnenju glavne vzporednice med športom in poslom?
Tako v športu kot v poslu je treba natančno načrtovati delovanje, učiti se od boljših, stremeti k popolnosti, igrati pošteno igro, prepoznati konkurenco in se osredotočiti na izboljšave.

Kakšen je vaš odnos do športa in še posebej do rokometa?
V športu delujem že celo življenje, tudi sama sem bila nekoč rokometašica, zato dobro vem, koliko napora in odrekanja terjajo vrhunski športni rezultati. Sem zvesta navijačica slovenskih športnic in športnikov, pri čemer nisem obsedena z rezultati, ampak uživam v dobri akciji.

Katero od preostalih ambasadork najbolje poznate in katero cenite?
Prav vsaka izmed ambasadork ima svojo zgodbo, ki je občudovanja vredna. Vesela sem njihove družbe. Vseh osebno še ne poznam, sem pa prepričana, da bomo do konca prvenstva spletle nove vezi in uspele navdihniti ne samo sebe, ampak tudi druge ženske in mlada dekleta.

Katero mesto bo na evropskem prvenstvu osvojila Slovenija?
Najvišje mesto do sedaj.

Scroll to Top