favicon-ehf

Diplomantka ljubljanske Ekonomske fakultete in dolgoletna sodelavka Zavarovalnice Generali, od leta 2014 predsednica uprave ene največji mednarodnih zavarovalniških družb.

Zakaj ste se odločili sprejeti vlogo ambasadorke Women’s EHF EURO 2022?
Povabilo, naj se pridružim uglednim kolegicam, ambasadorkam prvenstva, si štejem v veliko čast. Ponudilo mi je priložnost za razmislek o tem, kako in v kolikšni meri lahko s svojim delovanjem doprinesem k večji razpoznavnosti ženskih športov in opolnomočenju žensk v družbi na splošno. Da sprejmem ambasadorstvo, sem se odločila po tehtnem premisleku in osebnem prepričanju, saj v poslovnem svetu že vrsto let skupaj s svojo ekipo vsakodnevno poskušam presegati kakršnakoli razlikovanja, ki bi lahko temeljila na drugačnosti posameznika. Zelo sem ponosna na to, da je v Generaliju skrb za enakost spolov postavljena na visoko mesto med prioritetami, ki jim kot skupina sledimo pri  delovanju v mednarodnem okolju, v več kot 50 državah.

Čemu se je vredno boriti za večjo vlogo žensk v družbi?
Ta prizadevanja so temeljna za sodobno družbo, v kateri morajo biti bolj kot kadarkoli prej v ospredju sposobnosti posameznic ali posameznikov. Torej tiste značilnosti ljudi, ki niso vezane na spol ali versko, etično, rasno usmerjenost in jih zaradi tega opredeljujejo. Preseganje miselnih meja o nežnejšem in močnejšem spolu se mi zdi posebej pomembno zato, ker zagovarjam stališče, da nas medsebojne razlike predvsem bogatijo. Ključno pa je, da se tega zavedamo vsi, posebno tisti, ki s svojimi odločitvami usmerjajo družbeni in tehnološki napredek. Če sklenem, menim, da bo dejanska enakost med spoloma tista, ki bo omogočila bolj harmonično delovanje celotnega družbenega ekosistema, v katerem bo prostor, da se bo prisluhnilo tudi tišjim glasovom, ki do sedaj še niso bili slišani, a prenašajo enako močna sporočila.

Kako pomemben je v vašem vsakdanu pojem trajnostnega razvoja?
Dandanes je že zelo populariziran in moden, če se lahko tako izrazim. Bojim se, da marsikdaj resnost njegovega pomena splahni na račun njegove priljubljenosti. Pri sebi zato na prvo mesto postavljam dejanja, ki izkazujejo trajnostno delovanje. Tako doma kot na poslovnem področju ima zame trajnostna usmerjenost že nekaj let svoj »kvadratek« pri tehtanju načrtov, kako in na kakšen način izpeljati določen projekt. Vesela sem, da sem svoj način razmišljanja uspešno prenesla tudi na svojo družino in naša ravnanja, manjša in večja. Kot na primer to, da že več kot 30 let s kolektorji izkoriščamo moč sončne energije. V Skupini Generali in tudi v Generaliju v Sloveniji smo v pravkar zagnanem novem strateškem ciklu postavili trajnost na prvo mesto. Ogromno smo na tem področju naredili prav v preteklem letu. Tu imam v mislih dejanske investicije v mala in srednja podjetja za pravičen prehod na trajnostno poslovanje, preoblikovanje naših produktov v smeri trajnosti in predvsem opustitev nekaterih naših dejavnosti, ki niso bile v skladu z načeli trajnostnega poslovanja.  Predvsem pa na prvo mesto tako v zasebnem kot poslovnem življenju postavljam razvoj trajnostnih odnosov.

Kaj so po vašem mnenju glavne vzporednice med športom in poslom?
Veliko jih je, saj so moji sodelavci vsak dan moja zmagovalna ekipa! Tako v športu kot v poslu smo usmerjeni k svojemu cilju. Znano je, kakšen rezultat želimo doseči. Najboljši rezultati pa nikoli ne pridejo sami. Zanje je potrebno trdo delo. Kot pri športu je tudi pri poslu ključna motivacija. Zakaj je torej tako pomembno, da skupaj dosežemo zastavljen cilj? Naš odgovor je vselej ta, ker želimo družbo spreminjati na bolje.

Kakšen je vaš odnos do športa in še posebej do rokometa?
Na uspehe naših športnikov me vežejo prijetni spomini na otroštvo, ko smo zbrani pred televizijskimi ekrani navijali zanje Posebno so mi v spominu ostale legendarne tekme naših smučark in smučarjev, košarkarjev in rokometašev. Športni uspehi pomenijo pomembne trenutke povezovanja in ustvarjanje skupinskega duha, saj v družbi širijo optimizem. Ponosna sem, da s široko sponzorsko podporo najrazličnejšim športom lahko na svoj način pomagamo pri ustvarjanju pogojev za treninge naših športnic in športnikov in doseganje njihovih rezultatov. Slovenska rokometna izbrana vrsta pa svoje uspehe dosega že dolgo, tudi ob pomoči naše zavarovalnice.

Katero od preostalih ambasadork najbolje poznate in katero cenite?
Cenim prav vse kolegice, ki imajo tako kot jaz enako čast, da lahko širimo pomen enakosti tudi pri doseganju športnih uspehov. Prav vse ambasadorke so namreč že prepoznane po pomembnih korakih, dosežkih ali napredku, ki ga dosegajo na svojih področjih delovanja. S številnimi sem že imela priložnost sodelovati, zato jih osebno poznam, in lahko rečem, da je bilo to sodelovanje vedno zelo dobro. Veselim pa se, da ob tej priložnosti osebno spoznam tudi druge.

Katero mesto bo na evropskem prvenstvu osvojila Slovenija?
Verjamem v njihovo borbenost in sposobnosti. Zagotovo jim bo dodaten zagon dalo tudi domače, številno slovensko občinsko med navijači, zato seveda stavim na najvišje, prvo mesto!

Scroll to Top