favicon-ehf

IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA DOGODKA V SODELOVANJU S PODJETJEM CLIMATEPARTNER

Med trajnostnimi ukrepi letošnjega evropskega prvenstva v rokometu za ženske je opredeljena tudi ocena uspešnosti zmanjšanja ogljičnega odtisa oz. vsaj delna izravnava. V sodelovanju z mednarodnim podjetjem ClimatePartner bodo organizatorji ubrali celosten pristop k podnebni strategiji. Pri ClimatePartner že od leta 2006 pomagajo in svetujejo organizacijam zasebnega in javnega značaja na njihovi poti k bolj trajnostnemu delovanju. Izvajajo in svetujejo pri merjenju in izračunu ogljičnega odtisa ter ogljični izravnavi nezmanjšanih izpustov. Vodilo njihovega delovanja je globalno sprejeti standard za poročanje o emisijah, Protokol o toplogrednih plinih (GHG Protocol), ki zagotavlja metodologijo za izračun ogljičnega odtisa.

Izračun ocene ogljičnega odtisa Women’s EHF Euro 2022 bo temeljil na pridobljenih podatkih o porabi toplotnih virov energije, elektrike, mobilnosti ekip, navijačev in osebja, vode, hrane in pijače, ustvarjenih odpadkih itn. tekom dogodka. To bo sploh prvi izračun ogljičnega odtisa športnega dogodka v Sloveniji!

Izračunu ogljičnega odtisa sledi opredelitev glavnih točk emisijskih izpustov in priprava sistemskih rešitev za njihovo trajno omejevanje na prihodnjih podobnih dogodkih. V okviru sodelovanja s ClimatePartner-jem bodo organizatorji podprli izbrani-e projekt-e ogljične izravnave s področja varovanja okolja, pozitivnega prispevka družbi ali zelene energije.

SLOVARČEK IZRAZOV

  • Ogljični odtis: Seštevek vseh emisij toplogrednih plinov, ki jih neposredno ali posredno povzročajo človek, organizacija, dogodek ali proizvod, imenujemo ogljični odtis.

  • Ogljična izravnava: Finančni instrument, ki pomeni denarno ovrednotenje in zmanjševanje toplogrednega vpliva z odkupom emisij toplogrednih plinov. Meri se v tonah ekvivalenta CO2, četudi velja za vse kategorije toplogrednih plinov.

Scroll to Top