favicon-ehf

IZVEDBA PRVENSTVA PO METODOLOGIJI ČISTA ZMAGA

Women’s EHF Euro 2022 bo trajnostni športni dogodek, ki bo temeljil na metodologiji ČISTA ZMAGA, ki jo je Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, razvila že leta 2013. Poseben poudarek trajnostnega razvoja bo na opolnomočenju žensk v športu in širši družbi. K trajnostnemu ravnanju bomo spodbujali tudi vse ostale deležnike dogodka, ki so posredno ali neposredno povezani: športnike, obiskovalce, sponzorje, izvajalce storitev, dobavitelje izdelkov in lokalno skupnost.

Eden od trajnostnih ukrepov evropskega rokometnega prvenstva za ženske bo sodelovanje sodelovanje z občinami in njihovimi lokalnimi podjetji, kmetijami in organizacijami, ki bi se predstavile na največjem ženskem športnem dogodku v zgodovini naše države. Organizacijski odbor tekmovanja tako v sodelovanju z obema mestnima občinama (Ljubljana in Celje) že išče zainteresirane lokalne podjetnike in pridelovalce, ki bi svoje izdelke predstavili v celjskem Zlatorogu ali ljubljanskih Stožicah.

Scroll to Top