favicon-ehf

MAJA ZALAZNIK: »ŠPORTNICE LAHKO DOSEŽEJO ENAKO KOT ŠPORTNIKI!«

Moški in ženske se razlikujemo že na prvi pogled. Od rojstva deklicam praviloma pripisujemo roza barvo, igranje s punčkami, medtem, ko fantkom vlada modra barva in igranje z avtomobilčki in kockami. Ko odrastemo, so moški tisti, ki so močni in uspešni, ženske pa vse prevečkrat dobijo pridevnik pridne, uklonljive, ubogljive. Že zgodovina nas uči, da so tudi ženske markantke osebnosti, ki pustijo svoj pečat. Veliko njih najdemo tudi v 21. stoletju.

V ustavi Republike Slovenije je med drugim zapisano, da imamo ljudje enake pravice ne glede na spol. Zato je na mestu vprašanje, ali je ta enakost v praksi v političnem, ekonomskem in socialnem smislu tako v javnem kot zasebnem življenju uresničljiva. Za to smo ‘za rokav pocukali’ Majo Zalaznik, redno profesorico na področju mednarodnega poslovanja in vodjo programa International Business na ljubljanski Ekonomski fakulteti in razbili kar nekaj mitov iz moško-ženskega sveta.

»Nikoli nisem imela težav s tem, ali ženska ali moški,« nam je zaupala dr. Zalaznikova, »je pa na področju enakopravnosti in enakovrednosti v svetu še vedno precej izzivov.« Med njimi je naštela tudi možnost šolanja deklet v različnih delih sveta. »Svet je prikrajšan številnih izjemnih talentov, ki jih zaradi (ne)razvitosti okolja ne moremo odkriti.«

Svojo poslovno izkušnjo nam je sogovornica opisala kot pozitivno, saj je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani razmerje med spoloma sorazmerno in so ženske enakopravno enakovredne. »Imamo žensko dekanjo in jo podpiramo. Smo v ženskem vodenju in tudi same vodimo svoje programe, vodimo katedre.«

Kljub obetavni spolni strukturi na fakulteti in marsikje v slovenskem poslovnem področju pa, ko beseda nanese na plačilo, pozitiven trend enakosti spolov usahne, saj ženske za enako delo še vedno niso enako plačane. »Marsikje sicer to ni več težava, spet drugje pa je izzivov bistveno več.«

Velja izpostaviti tudi dejstvo, da kot družba še vedno nismo vajeni, da ženska stopi v ospredje. »Temu ne bi smelo biti tako. Na poti do uspeha bi morala šteti znanja, veščine, kompetence in energija, ki jo človek izraža,« je prepričana. In tudi zato je prav, da se o opolnomočenju žensk govori na glas. »Bistveno je, da že družina spodbuja in razume talent, ki ga otrok pokaže na kateremkoli področju. Naj se otroci vključijo tja, kjer nekaj radi počnejo oziroma tja, kjer so to, kar so. Vsaki dami želim, da je na svoji poti pogumna, ne glede na to ali pri tem prevzema odgovornost ali pa le pomaga sočloveku.«  Primer poguma in tega, da tudi, ko stopimo izven okvirov družbenih norm, lahko nizamo uspehe, so inženirke. »Danes pravzaprav ni več izrazito moških ali ženskih poklicev. Izjemne posameznike najdemo na obeh straneh,« priznava.

Pogum in odločnost pa pogosto krasita tudi športnice, ki so s svojo izjemno potjo dosegle, da sponzorji prepoznavajo njihovo moč. »Športnice so tiste, ki so s trdim delom in izjemno podporo okolja že postale znamke.« Realnost je sicer še vedno takšna, da moški v nekaterih športnih zaslužijo neprimerljivo več od žensk, a na njih je, da se postavijo zase in na glas povejo, da so enakovredne. »Ženske športnice lahko dosežejo enako kot moški!« zaključi Zalaznikova. In prav je, da so zato tudi nagrajene na enak način kot moški.

Scroll to Top