favicon-ehf

PREDSEDNIK RZS BOBINAC NA KONGRESU EHF PREDSTAVIL ŽENSKO EVROPSKO PRVENSTVO

V soboto je Luksemburg gostil kongres evropske rokometne zveze (EHF), na katerem so poleg različnih odborov sodelovali vodilni predstavniki vseh nacionalnih zvez pod njenim okriljem. Med tistimi, ki so zbrane nagovorili, je bil tudi predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac.

Predsednik krovne slovenske rokometne organizacije je predstavil celoten potek organizacije evropskega prvenstva za ženske 2022 ter dodatne aktivnosti, ki jih bo poleg športnega dela zajemalo omenjeno tekmovanje, ki se začenja čez manj kot šest tednov. Dogodek, ki ga bo v letošnjem novembru prvič v zgodovini potekal v treh državah – naša država ga bo sogostila s Severno Makedonijo in Črno goro -, predstavlja nove mejnike na številnih področjih.

Slovenski organizacijski odbor ženskega evropskega prvenstva si močno prizadeva, da se letošnji dogodek v zgodovino zapisal kot eden tistih, ki so orali ledino na nekaterih drugih področjih. Tako sta bila že pred časom kot dva izmed nosilnih stebrov celotne organizacije dodana trajnost in opolnomočenje žensk v športu ter širši družbi.

V Sloveniji so se organizatorji zavezali, da bo evropsko rokometno prvenstvo za ženske 2022 trajnostni športni dogodek, ki bo s tem v čim večji meri temeljil na načelih trajnostnega razvoja ter prispeval k dinamičnemu ravnovesju med človekom in naravo ter omogočal družbeno pravičnost in solidarnost. K trajnostnemu ravnanju bodo spodbujali tudi vse ostale deležnike dogodka, ki so in bodo z njim posredno ali neposredno povezani – športnike, obiskovalce, sponzorje, izvajalce storitev, dobavitelje izdelkov in lokalno skupnost.

Poseben poudarek trajnostnega razvoja bo tudi na opolnomočenju žensk v športu in širši družbi. K temu bo kot posebna ambasadorka pripomogla Senidah, ena najbolj vplivnih umetnic in glasbenic v celotni regiji in avtorica uradne pesmi tekmovanja Play with heart, skupaj z ostalimi izbranimi uspešnimi in močnimi slovenskimi ženskami, ki nastopajo v vlogi ambasadork, pa so in še bodo pripravili mnoge zanimive aktivnosti.

Zastavljene cilje so slovenski organizatorji povezali v poseben akcijski načrt. Po zaključku tekmovanja in analizah nameravajo izdati tudi poseben priročnik, ki bo kot zapuščina evropskega prvenstva v pomoč vseh ostalim projektom, ki jih bo v prihodnje gostila naša država.

Na kongresu EHF-a so obenem potrdili, da bo v sklopu finalnega vikenda evropskega prvenstva za ženske v Ljubljani (19. in 20. november) na istem mestu potekala tudi konferenca o ženskem rokometu. Slednja bo predstavljala novo stopničko na poti krovne evropske rokometne zveze, ki si želi nadaljnjega dvigovanja kakovostne ravni evropskega ženskega rokometa, povečanja števila sodelujočih zvez, nadaljnje profesionalizacije tega športa ter dodaten razvoj projektov z vključenimi rokometnimi ambasadorji in vzorniki mlajšim generacijam.

Scroll to Top