favicon-ehf

1. Splošne določbe

Organizator izbora prostovoljcev (v nadaljevanju prostovoljci) je  Rokometna zveza Slovenije, Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju RZS). Namen izbora je sodelovanje kandidatov na pripravah in na evropskem prvenstvu v rokometu za ženske, WOMEN’S EHF Euro 2022 , ki bo od 4. do 20. novembra 2022, v Celju in Ljubljani.

 2. Nevtralna slovnična oblika

V teh pravilih in pogojih uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

3. Predstavitev področij na katerih bodo delali prostovoljci

 V okviru evropskega prvenstva v rokometu za ženske, WOMEN’S EHF Euro 2022,

smo izbrali področja, na katerih bodo lahko sodelovali prostovoljci in sicer v Celju in Ljubljani:

 • Promocija – usmerjanje občinstva
 • Tekmovalni del
 • Mediji
 • Akreditacije
 • IT
 • Prevozi
 • Spremljanje ekip – atašeji
 • Zelena ekipa – trajnost
 • Podpora organizaciji

RZS bo najprej upoštevala željen izbor, razen če se bo izkazalo, da na določenih področjih potrebujemo večje število prostovoljcev.

4. Terminski načrt dela prostovoljcev

Na področjih kot sta vodenje ekip – atašeji in prevozi se delo lahko prične dva dni pred in konča dan po prvenstvu.

V primeru, da kateri od prostovoljcev ne more biti prisoten posamezni tekmovalni dan, se to lahko omogoči. Skupna prisotnost mora biti najmanj šest dni.

5. Način prijave

Prostovoljci morajo izpolniti prijavnico, ki bo objavljena na spletni strani RZS in drugih socialnih medijih.  V izbor bodo vključeni vsi, ki bodo v  določenem roku izpolnili prijavnico. Znotraj prijavnice morajo poleg drugega vpisati svoje osebne podatke in veljaven elektronski naslov.

6. Starostna omejitev

 Za delo se lahko prijavijo prostovoljci, ki bodo 30. 9. 2022 dopolnili 18 let.

Izjemoma se lahko prijavijo tudi mlajši kandidati (člani nižjih rokometnih selekcij), ki bodo opravljali naloge na tekmovališču. Pristopne izjave podpišejo skrbniki.

Izbor se bo izvajal do izpolnitve potreb po prostovoljcih na prizorišču v Celju in Ljubljani v obdobju od 5.9.2022 do 30.9.2022. Po končanih prijavah bo za vse kandidate organizirano kratko izobraževanje (verjetno preko zooma). O izboru boste obveščeni preko elektronske pošte do 7.10.2022.

 7. Varstvo podatkov

 RZS bo osebne podatke prostovoljcev uporabljala izključno za namene obveščanja o rezultatu izbora. RZS jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.

8. Pravice in obveznosti RZS

RZS bo prostovoljce nezgodno zavarovala za čas opravljanja prostovoljskega dela  v skladu  z 29. členom Zakona o prostovoljstvu.

RZS se zavezuje, da bo prostovoljcu priskrbela osnovno opremo. Po končanem prvenstvu ostane oprema v lasti prostovoljca.

RZS prostovoljcu ne zagotavlja povračila stroškov za nastanitev in kakršenkoli prevoz.

RZS se obvezuje da bo v tekmovalnem dnevu zagotovila prostovoljcem topli obrok.

RZS  je na zahtevo prostovoljca dolžna izdati potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu.

9. Pravice in obveznosti prostovoljca

Prostovoljec se obvezuje, da bo s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispeval k izboljšanju organizacije evropskega prvenstva v rokometu za ženske, WOMEN’S EHF Euro 2022.

Prostovoljec se obvezuje, da bo prostovoljsko delo opravljal v skladu s strokovnimi standardi in etičnimi pravili ter prejetimi navodili predstavnikov RZS, ki prostovoljsko delo organizirajo.

Prostovoljec se strinja, da bo vsa dela v okviru evropskega prvenstva v rokometu za ženske, WOMEN’S EHF Euro 2022 opravljal brezplačno.

Prostovoljec se obvezuje, da bo v času opravljanja delovnih nalog nosil opremo predvideno za prostovoljce.

Prostovoljec se obvezuje, da se bo pred prvenstvom udeležil izobraževanja.

10. Druge določbe

 RZS v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje dostopa do spletne strani RZS in drugih socialnih medijev
  • nedelovanje platforme, na kateri je obrazec pripravljen
  • nedelovanje dostopa, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev
  • nedelovanje dostopa, ki je posledica izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj
 • Za tolmačenje pravil je pristojen predstavnik RZS, s prijavo pa prostovoljec sprejme ta pravila in z njimi soglaša.
 • Rezultati izbora so dokončni in zoper njih ni ugovora po teh pravilih.
 • V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči RZS in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, RZS pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti prostovoljcu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem dogodkov izključi iz nadaljevanja sodelovanja.
 • RZS v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih prostovoljec utrpel zaradi sodelovanja v izboru.
 • RZS ne nosi nobenih stroškov, ki pri prostovoljcih nastanejo zaradi sodelovanja v izboru.
 • Odločitev RZS o vseh vprašanjih v zvezi z izborom in z njim povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.
 • RZS si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
 • RZS si pridržuje pravico do odpovedi oz. preklica izbora ali sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih izbora bo RZS sodelujoče obvestila preko družbenih omrežij.

Pravila in pogoji sodelovanja v izboru veljajo od 20. 4. 2022 dalje in so v času izbora objavljena na spletni stani RZS.

PRIJAVNICA

Kontakt v sili

Scroll to Top