favicon-ehf

ŠPORTNO-POSLOVNA KONFERENCA USPEŠNO IZPELJANA

Zadnji dan tridnevne konference “Poslovne priložnosti v Sloveniji”, posvečene predvsem opolnomočenju žensk, je v petek, 4. novembra 2022, potekal v Ljubljani. Navdušujoče ga je moderirala prof. dr. Maja Zalaznik, redna profesorice za Mednarodno poslovanje in vodja programa Mednarodno poslovanje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter ambasadorka Women’s EHF Euro 2022. Opolnomočenje žensk je ena glavnih tem in pomemben steber evropskega rokometnega prvenstva za ženske.

Tema tretjega dne športno-poslovne konference je bila posvečena izključno krepitvi vloge žensk v vseh sferah družbe, od gospodarstva do politike, umetnosti in kulture ter seveda športa. Opolnomočujoče zgodbe panela govornic, ki so delile svoje osebno in poklicno ozadje, so poudarile pomen temeljnih vrednot, ki izpostavljajo ustvarjalnost, uspešno vodenje in zadovoljstvo ter so prava pot do uspeha in dosežkov.

Uvodna govornica je bila slovenska ministrica za zunanje zadeve ga. Tanja Fajon. Delila je politično izkušnjo in izpostavila nujnost spodbujanja enakosti in sodelovanja med vsemi sektorji in spoli. Poudarila je: “Opolnomočenje žensk je vselej fokus mojega političnega delovanja. Kot prva ženska ministrica za zunanje zadeve želim voditi tudi odgovorno feministično zunanjo politiko. Ženske zasedajo skoraj polovico srednjih in višjih položajev v Ministrstvu za zunanje zadeve in vodijo približno 40 % naših veleposlaništev. To je podatek, s katerim se lahko pohvalimo in trdna podlaga za dolgoročno izpolnjevanje naših zunanjepolitičnih zavez na področju enakosti spolov.”

Ga. Katarina Karlovšek, direktorica agencije RTA in ambasadorka Women’s EHF Euro 2022, je poudarila, da sta tako vztrajnost in trdo delo, ne samo v poslu, ampak tudi v športu,prava smer za doseganje uspeha in osebnega zadovoljstva.

Prva ženska slovenska dirigentka SNG Opera in balet Ljubljana ga. Živa Ploj Peršuh je omenila: “Če se ozrem po svojem okolju, so ženske okoli mene zelo navdihujoče, močne, znajo biti trdožive in imeti izjemen fokus. To se mi zdi v našem okolju zelo pomembno. Mislim, da je v Sloveniji dovolj žensk, ki smo pogumne ter se znamo osredotočiti, vztrajati in delati dobro. Še se povezujmo, še se podpirajmo in uprimo vse oči iz tujine v navdihujočo Slovenijo.”

Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji ga. Jerneja Jug Jerše je predstavila strategijo Evropske komisije za enakost spolov (2020-2025), katere ključni cilji so osredotočeni na odpravo nasilja na podlagi spola, spopadanje s spolnimi stereotipi, odpravljanje razlik med spoloma na trgu dela, doseganje enake udeležbe v različnih sektorjih gospodarstva, obravnavanje razlik v plačah in pokojninah med spoloma, zapolnitev vrzeli v oskrbi med spoloma in doseganje uravnotežene zastopanosti spolov pri odločanju in politiki.

Ga. Hedvika Usenik, članica uprave Nove Ljubljanske banke, Skupina NLB, je predstavila vlogo in izkušnjo prve ženske članice uprave največje banke v Republiki Sloveniji in opozorila na nujnost podpore športu s strani korporacij in trdega dela za dosego uspeha.

Ga. Aleša Mižgoj, lastnica in direktorica družinskega podjetja Medex, se je v prezentaciji osredotočila na pomen vloge ženske tako znotraj družinskega podjetja kot v družini kot taki.

Konferenca se je zaključila z okroglo mizo z ga. Marto Bon, profesorico na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in koordinatorko ambasadork Womens’ EHF Euro 2022, ter ga. Dejo Ivanović, športno direktorico in ambasadorko Women’s EHF Euro 2022. Podelili sta pomembne zgodbe iz športa in povedali, kako doseči uspeh kot ženska tako v profesionalne življenju kot v športu.

“Ženske navdihujejo in morajo navdihovati ženske.”

Rokometna zveza Slovenije bo pred finalno tekmo evropskega prvenstva, ki bo v nedeljo, 20. novembra, pripravila zloženko vseh odmevnih govorov z omizja športno-poslovne konference “Poslovne priložnosti v Sloveniji”.

Scroll to Top