Trajnost

Kot organizator se zavezujemo, da bo evropsko rokometno prvenstvo za ženske 2022 trajnostni športni dogodek in s tem v čim večji meri temeljil na načelih trajnostnega razvoja ter prispeval k dinamičnemu ravnovesju med človekom in naravo, omogočal družbeno pravičnost in solidarnost. K trajnostnemu ravnanju bomo spodbujali tudi vse ostale deležnike dogodka, ki so posredno ali neposredno povezani: športnike, obiskovalce, sponzorje, izvajalce storitev, dobavitelje izdelkov in lokalno skupnost.

Women’s EHF EURO 2022 bo organiziran kot trajnostni športni dogodek v skladu z metodologijo ČISTA ZMAGA, ki jo je razvila Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Temeljilo bo na treh področjih:

  • Sistem vodenja, ki omogoča operativno izvedbo, načrtovanje, dokumentiranje in izvajanje aktivnosti.
  • Učinkovito komuniciranje, ki vplive trajnostnega športnega dogodka poveča in razširi preko meja neposrednega okoljskega in družbenega vpliva ter ustvari dolgoročno pozitivno zapuščino.
  • Trajnostno naročanje, ki vodi k naročanju okolju in družbi manj škodljivih izdelkov in storitev ter podpiranju pravičnih odnosov v proizvodno-dobavni verigi.

METODOLOGIJA ORGANIZACIJE TRAJNOSTNEGA DOGODKA

JANUAR 2022

Zaveza k organizaciji trajnostnega športnega dogodka

JANUAR 2022

FEBRUAR 2022

Pregled vplivov dogodka na okolje in družbo

FEBRUAR 2022

FEBRUAR / MAREC 2022

Oblikovanje trajnostne politike

FEBRUAR / MAREC 2022

MAREC / APRIL 2022

Postavitev ciljev in priprava akcijskega načrta

MAREC / APRIL 2022

MAREC / APRIL 2022

Oblikovanje operativne ekipe in stroškovnika

MAREC / APRIL 2022

APRIL 2022

Predstavitev trajnostnega dogodka javnosti

APRIL 2022

APRIL - NOVEMBER 2022

Merjenje, spremljanje napredka in mesečno poročanje

APRIL - NOVEMBER 2022

DECEMBER 2022

Poročilo in rezultati

DECEMBER 2022

JANUAR - MAREC 2023

Zapuščina in Čista zmaga 2.0

JANUAR - MAREC 2023

Poseben poudarek trajnostnega razvoja bo na opolnomočenju žensk v športu in širši družbi. K temu bo kot posebna ambasadorka pripomogla Senidah, ena najbolj vplivnih umetnic in glasbenic v celotni regiji, skupaj z ostalimi izbranimi uspešnimi in močnimi slovenskimi ženskami, s katerimi bomo pripravili mnoge zanimive aktivnosti.

V aprilu bomo predstavili tudi akcijski načrt s konkretnimi cilji in aktivnostmi za prihajajoče mesece.

URADNI PARTNERJI DOGODKA

engelbert_370

EHF PRTNERJI

2022 © Play with heart